Att skapa trygghet och goda förutsättningar är en doulas främsta uppgift

Att föda barn är en av livets största händelser. Det kan av många upplevas som något okontrollerbart och kanske till och med skrämmande, men även som en utmaning. Att ha en ständigt närvarande coach som stöttar och vägleder Er genom förlossningen på Era villkor, kan skapa en positivare förlossningsupplevelse.

 (även om det finns vetenskapliga studier som visar på att doulor under förlossningen minskar risken för kejsarsnitt med hälften, minskar användandet av medicinsk smärtlindring och förkortar förlossningen med ca 30%)

utan om att hela tiden bli respekterad, sedd och bekräftad oavsett om man är den födande eller medföljande partnern.

Att ha stöd av en doula handlar inte om var man föder, hur lång tid förlossningen tar eller hur mycket smärtlindring man använder

En doula ersätter eller tar aldrig en partners plats utan finns där för att lyfta fram och stärka dennes roll som det främsta stödet för kvinnan.

En bra doula stärker partnern och kvinnan som team och får dom att andvända sig av de verktyg som ex profylaxandning, avslappningsövningar o.dyl 

som man förberett sig med.

 

En bra doula delar med sig av dessa kunskaper även om de blivande föräldrarna inte gått någon profylaxkurs.